ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การเปลี่ยนแปลงรหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ตรวจสอบรหัสนักศึกษาอีกครั้ง เนื่องจากรหัสได้มีการเปลื่ยนใหม่ สามารถตรวจสอบได้ที่ ตารางเรียนนักศึกษา โดยค้นหาด้วยชื่อ หรือนามสกุล
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2558
 2.การรับ Transcrip ฉบับสมบรูณ์ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2557
นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไปเวลา 8.30 - 16.30 น.เว้นวันหยุดราชการเท่านั้น
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล