ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การเข้าระบบทะเบียนของนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
ขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการประมวลผลเกรด นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ จนกว่าจะประกาศผลการศึกษาของภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2558
 2.การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2557
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558นักศึกษาที่ทำการลงทะเบียนเรียนได้สำเร็จแล้วจะมีภาระค่าใช้จ่ายและสามารถตรวจสอบตารางเรียนของนักศึกษาได้ทันที่จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2557 จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล