ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน3/58(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานที่ต้องผ่านวิชาเตรียมความพร้อมจากระบบเทียบโอนรายวิชานั้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนส่วนที่ลงได้ในรายวิชาที่อยู่ในแผนไปก่อนส่วนวิชาฝึกงานทางแผนกทะเบียนจะดำเนินการลงในระบบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการทำรายการเพิ่มวิชาดังกล่าวหลังจากเทียบโอนรายวิชาบังคับก่อน
ประกาศโดย   ทะเบียนและสถิตินักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล